Logitech SetPoint 6.69.114

Logitech SetPoint 6.69.114

Logitech – 65,6MB – Freeware –
ra khỏi 139 phiếu
4 Stars User Rating
Logitech điểm đặt là phần mềm được sử dụng để cài đặt và kiểm soát Logitech chuột và bàn phím trong Windows. Nó chứa trình điều khiển và phần mềm cho phép bạn để tận dụng đầy đủ của chuột và bàn phím của bạn.

Tổng quan

Logitech SetPoint là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Logitech.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 8.419 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Logitech SetPoint là 6.69.114, phát hành vào ngày 14/09/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 6.67.83, được sử dụng bởi 38 % trong tất cả các cài đặt.

Logitech SetPoint đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 65,6MB.

Người sử dụng của Logitech SetPoint đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Logitech SetPoint!

Cài đặt

người sử dụng 8.419 UpdateStar có Logitech SetPoint cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại